วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

สงกรานต์

สงกรานต์ (Water Festival : Songkran) เป็นประเพณีของไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึงเคลื่อนย้าย เป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี คือเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ ปัจจุบันระบุว่า 13 ถึง 15 เมษายน วันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นจุดเริ่มต้นของปีปฏิทินในประเทศไทยถึง พ.ศ. 2431 หลังวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ถึง พ.ศ. 2483 สงกรานต์สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษ จึงเรียกรวมว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี แต่ปัจจุบันการเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ได้ละทิ้งความงดงามในสมัยโบราณไปเกือบหมดสิ้น คงไว้เพียงภาพลักษณ์แห่งความสนุกสนาน

tags: สงกรานต์, Water Festival